સુરતમાં પહેલી વાર લેબગ્રોન ડાયમંડના બાયર-સેલર મીટનું આયોજન

0

શહેરમાં પહેલીવાર આગામી એપ્રિલ મહિનામાં છે કે લેબગ્રોન ડાયમંડને લઈ બાય૨-સેલ૨ મીટનું આયોજન કરાયું છે જેને વિદેશી બાયર્સનો સારો એવો પ્રતિસાદ મળ્યો રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા, રશિયા તેમજ  આયરલેન્ડ ખાતેથી ૧૬ બાયર્સે દ્વારા રજી્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે.

જીજેઇપીસીના રીજીનલ ચેરમેન વિજય માંગુકીયાએ જણાવ્યું હતું કે, “પેહલા જ પ્રયોગ માં આંતરરાષ્ટ્રીય બાયર્સ આટલો ઉત્સાહભેર પ્રતિસાદ મળશે એવી આશા નહતી.આ દર્શાવે છે કેલેબગ્રોન ડાયમંડ વધુ છે.જેટલા પણ એક્ઝિબ્યુટર આ પ્રથમ પર્યોગમાં જોડાયા છે એમને ઘણો સારો એકસપોર્ટ ઓર્ડર મળશે એની ખાત્રી છે.અત્યાર સુધીમાં ૧૬ બાયર્સ રજીસ્ટ્રેશન કરવી ચૂક્યા છે અને આવનાર સમયમાં મિડલ ઈસ્ટ તીસ હજુ મોટા બાયર્સ આવશે એવી આશા છે. આ બાયર્સ માં મોટા આયાતકારો, જથ્થાબંધ વેપારી, રિટેલ-ચેઇન સ્ટોર્સ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

GJEPC દ્વારા ખાસ લેબગ્રોન ડાયમંડને પ્રોમોટ કરવાના હેતુથી આગામી એપ્રિલ મહિનામાં સુરત ખાતે “બાયર સેલર મીટ” નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *