સુરત અને ઉધના સ્ટેશન વચ્ચે ત્રીજી લાઈનનું નિર્માણ કાર્ય તેજ : ટ્રેનોની અવરજવર બનશે સરળ

0
The construction of third line between Surat and Udhana stations is speeding up: Movement of trains will be easy

The construction of third line between Surat and Udhana stations is speeding up: Movement of trains will be easy

સુરત(Surat) અને ઉધના (Udhna) રેલ્વે સ્ટેશન વચ્ચે ત્રીજી લાઇનનું નિર્માણ કાર્ય તેજ ગતિએ પૂર્ણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. લગભગ પાંચ કિમીની ત્રીજી લાઇન પર ટૂંક સમયમાં રેલ કામગીરી શરૂ કરવાની યોજના છે. આ રૂટ પર લગભગ 2.5 કિમીનો રેલવે ટ્રેક નાખવાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. કમેલા દરવાજા રેલ્વે અંડરપાસ પર ગર્ડર લોન્ચ કરાયા બાદ ત્રીજી લાઇનનું કામ વહેલી તકે પૂર્ણ થવાની શકયતાઓ વધી છે.

સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન વચ્ચે ત્રીજી રેલ લાઇનના નિર્માણમાં કમેલા દરવાજા અને સહારા દરવાજા વચ્ચે મીઠી ખાડી પર 300 મીટર લાંબો રેલ બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેના તમામ થાંભલાઓ ઉભા કરી દેવામાં આવ્યા છે અને મીઠી ખાડી ખાતે ગર્ડરનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. હવે ગરનાળા ખાતે રેલ્વે ટ્રેકની પૂર્વ તરફ સહારા દરવાજા અને કમેલા દરવાજા વચ્ચેના રેલ્વે ટ્રેક નીચે ગર્ડરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ગટર પર મૂકેલા ગર્ડરમાંથી ત્રીજી રેલ લાઈન પસાર થશે.

ત્રીજી રેલ લાઈનઃ

કમેલા દરવાજા રેલ્વે અંડરપાસ પર ગર્ડર લોંચીંગ આ રેલ લાઇન ફેબ્રુઆરી સુધીમાં શરૂ કરવાની યોજના છે.જેનાથી સુરત ઉધના વચ્ચેની ટ્રેનોની અવરજવર સરળ બનશે.કમેલા દરવાજાથી સુરત સ્ટેશન વચ્ચેની બાકીની 2.5 કિમીની લાઇન પૂર્ણ કરવાની અંતિમ તારીખ છે. આગામી છ મહિનામાં નક્કી કરવામાં આવશે.આ માટે કમેલા દરવાજા રેલ્વે ગરનાળા ઉપર ગર્ડર નાખવામાં આવ્યું છે.હવે સુરત સ્ટેશન સુધી ત્રીજો ટ્રેક નાખવાની કામગીરી ઝડપી બનશે.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *